งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 - ป.1/2 16 ก.ย. 2560 09.00-16.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 - ป.2/3 16 ก.ย. 2560 09.00-16.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ชั้น 1 ห้อง ปฐมวัย 3/3 16 ก.ย. 2560 09.00-16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 - ป.4/3 16 ก.ย. 2560 09.00-16.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ชั้น 3 ห้อง ป.5/1-ป.5/2-ป.5/3 16 ก.ย. 2560 09.00-16.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 16 ก.ย. 2560 09.00-16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ห้องสมุด 16 ก.ย. 2560 10.30 เป็นต้นไป
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ห้องสมุด 16 ก.ย. 2560 10.30 เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ใต้อาคารเตยหอม 16 ก.ย. 2560 09.00-10.30
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ใต้อาคารเตยหอม 16 ก.ย. 2560 10.30-12.30
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 - ป.2/3 16 ก.ย. 2560 09.00-16.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 - ป.3/2 16 ก.ย. 2560 09.00-16.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 - ป.6/2 16 ก.ย. 2560 09.00-16.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ชั้น 1 ห้อง ปฐมวัย 1/3 - 2/1 16 ก.ย. 2560 09.00-16.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ชั้น 1 ห้อง ปฐมวัย 2/2 - 2/3 16 ก.ย. 2560 09.00-16.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ชั้น 1 ห้อง ปฐมวัย 3/1 - 3/2 16 ก.ย. 2560 09.00-16.30
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตรียมอนุบาล 16 ก.ย. 2560 09.00-12.30
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตรียมอนุบาล 16 ก.ย. 2560 13.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 นางวัลลภา จันทร์มีศรี โทร.081-0895418 และนางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ โทร.075-272050
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]