แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ตรัง เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านคลองมวน 114 64 60.38% 22 20.75% 12 11.32% 8 7.55% 106
2 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 82 42 51.85% 22 27.16% 10 12.35% 7 8.64% 81
3 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 86 41 50.62% 21 25.93% 11 13.58% 8 9.88% 81
4 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 47 39 82.98% 4 8.51% 3 6.38% 1 2.13% 47
5 โรงเรียนวัดควนเมา 83 36 43.37% 25 30.12% 16 19.28% 6 7.23% 83
6 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 51 34 69.39% 7 14.29% 5 10.2% 3 6.12% 49
7 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 53 30 60% 11 22% 7 14% 2 4% 50
8 โรงเรียนหาดปากเมง 51 29 60.42% 8 16.67% 8 16.67% 3 6.25% 48
9 โรงเรียนบ้านควนพญา 47 25 56.82% 11 25% 4 9.09% 4 9.09% 44
10 โรงเรียนบ้านนาเกลือ 50 25 50% 10 20% 11 22% 4 8% 50
11 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 36 20 55.56% 11 30.56% 3 8.33% 2 5.56% 36
12 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 38 20 54.05% 6 16.22% 6 16.22% 5 13.51% 37
13 โรงเรียนบ้านบางพระ 37 20 57.14% 4 11.43% 4 11.43% 7 20% 35
14 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 29 20 68.97% 4 13.79% 3 10.34% 2 6.9% 29
15 โรงเรียนกมลศรี 41 19 48.72% 7 17.95% 9 23.08% 4 10.26% 39
16 โรงเรียนวัดเขาพระ 43 18 46.15% 13 33.33% 6 15.38% 2 5.13% 39
17 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 36 17 56.67% 9 30% 1 3.33% 3 10% 30
18 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 67 16 29.09% 27 49.09% 8 14.55% 4 7.27% 55
19 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 66 16 28.07% 20 35.09% 12 21.05% 9 15.79% 57
20 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 33 16 51.61% 8 25.81% 5 16.13% 2 6.45% 31
21 โรงเรียนวัดโคกเลียบ 36 16 47.06% 7 20.59% 7 20.59% 4 11.76% 34
22 โรงเรียนบ้านต้นปรง 46 15 32.61% 12 26.09% 10 21.74% 9 19.57% 46
23 โรงเรียนบ้านบางเป้า 42 15 36.59% 10 24.39% 6 14.63% 10 24.39% 41
24 โรงเรียนบ้านลำช้าง 23 15 65.22% 4 17.39% 3 13.04% 1 4.35% 23
25 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ 22 15 71.43% 4 19.05% 0 0% 2 9.52% 21
26 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 37 14 41.18% 13 38.24% 3 8.82% 4 11.76% 34
27 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 40 14 38.89% 11 30.56% 7 19.44% 4 11.11% 36
28 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 35 14 41.18% 11 32.35% 3 8.82% 6 17.65% 34
29 โรงเรียนบ้านบางสัก 41 13 32.5% 18 45% 6 15% 3 7.5% 40
30 โรงเรียนบ้านเขากอบ 33 13 41.94% 10 32.26% 6 19.35% 2 6.45% 31
31 โรงเรียนวัดบางดี 30 13 46.43% 8 28.57% 5 17.86% 2 7.14% 28
32 โรงเรียนบ้านหลังเขา 29 13 44.83% 5 17.24% 3 10.34% 8 27.59% 29
33 โรงเรียนบ้านท่าส้ม 38 12 33.33% 8 22.22% 11 30.56% 5 13.89% 36
34 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 28 12 42.86% 7 25% 6 21.43% 3 10.71% 28
35 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 30 12 40% 6 20% 8 26.67% 4 13.33% 30
36 โรงเรียนวัดนาวง 26 12 46.15% 5 19.23% 5 19.23% 4 15.38% 26
37 โรงเรียนบ้านโคกยาง 41 11 28.21% 16 41.03% 7 17.95% 5 12.82% 39
38 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 50 11 23.4% 10 21.28% 12 25.53% 14 29.79% 47
39 โรงเรียนบ้านพรุเตย 29 11 40.74% 8 29.63% 5 18.52% 3 11.11% 27
40 โรงเรียนบ้านไชยภักดี 34 11 34.38% 7 21.88% 11 34.38% 3 9.38% 32
41 โรงเรียนวัดควนไทร 21 11 55% 6 30% 2 10% 1 5% 20
42 โรงเรียนประชาวิทยา 17 11 64.71% 3 17.65% 2 11.76% 1 5.88% 17
43 โรงเรียนบ้านหนองหมอ 30 10 38.46% 8 30.77% 4 15.38% 4 15.38% 26
44 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา 21 10 47.62% 6 28.57% 2 9.52% 3 14.29% 21
45 โรงเรียนบ้านบางหมาก 30 10 37.04% 4 14.81% 8 29.63% 5 18.52% 27
46 โรงเรียนบ้านวังลำ 26 9 36% 10 40% 2 8% 4 16% 25
47 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง 19 9 50% 8 44.44% 1 5.56% 0 0% 18
48 โรงเรียนบ้านต้นไทร 25 9 37.5% 6 25% 6 25% 3 12.5% 24
49 โรงเรียนวัดเขา 25 8 33.33% 12 50% 2 8.33% 2 8.33% 24
50 โรงเรียนบ้านคลองลุ 26 8 30.77% 11 42.31% 6 23.08% 1 3.85% 26
51 โรงเรียนบ้านลำภูรา 33 8 26.67% 9 30% 8 26.67% 5 16.67% 30
52 โรงเรียนบ้านหนองบัว 28 8 29.63% 9 33.33% 8 29.63% 2 7.41% 27
53 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
54 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
55 โรงเรียนบ้านแหลมไทร 21 7 33.33% 8 38.1% 4 19.05% 2 9.52% 21
56 โรงเรียนบ้านสายควน 20 7 36.84% 7 36.84% 4 21.05% 1 5.26% 19
57 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 30 7 25.93% 6 22.22% 8 29.63% 6 22.22% 27
58 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 24 7 35% 6 30% 4 20% 3 15% 20
59 โรงเรียนบ้านคลองโตน 23 7 31.82% 6 27.27% 2 9.09% 7 31.82% 22
60 โรงเรียนบ้านมดตะนอย 23 7 33.33% 4 19.05% 5 23.81% 5 23.81% 21
61 โรงเรียนบ้านควนหนองยาง 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
62 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 20 7 36.84% 3 15.79% 6 31.58% 3 15.79% 19
63 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ 21 7 38.89% 3 16.67% 5 27.78% 3 16.67% 18
64 โรงเรียนวัดไม้ฝาด 16 7 43.75% 3 18.75% 5 31.25% 1 6.25% 16
65 โรงเรียนบ้านวังหลาม 20 7 35% 3 15% 3 15% 7 35% 20
66 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 13 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
67 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
68 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 14 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
69 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
70 โรงเรียนบ้านในปง 21 6 30% 7 35% 5 25% 2 10% 20
71 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 17 6 35.29% 6 35.29% 3 17.65% 2 11.76% 17
72 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 17 6 35.29% 5 29.41% 4 23.53% 2 11.76% 17
73 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 17 6 35.29% 5 29.41% 2 11.76% 4 23.53% 17
74 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 17 6 37.5% 4 25% 1 6.25% 5 31.25% 16
75 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
76 โรงเรียนบ้านซา 16 6 37.5% 3 18.75% 5 31.25% 2 12.5% 16
77 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 13 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 13
78 โรงเรียนบ้านดุหุน 15 6 40% 2 13.33% 4 26.67% 3 20% 15
79 โรงเรียนบ้านช่องลม 11 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 3 27.27% 11
80 โรงเรียนวัดวารีวง 24 5 20.83% 12 50% 4 16.67% 3 12.5% 24
81 โรงเรียนบ้านบางเตา 24 5 22.73% 11 50% 4 18.18% 2 9.09% 22
82 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ 29 5 18.52% 7 25.93% 9 33.33% 6 22.22% 27
83 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม 16 5 31.25% 5 31.25% 5 31.25% 1 6.25% 16
84 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 19 5 26.32% 5 26.32% 4 21.05% 5 26.32% 19
85 โรงเรียนบ้านควนอารี 13 5 38.46% 3 23.08% 5 38.46% 0 0% 13
86 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 13 5 38.46% 2 15.38% 4 30.77% 2 15.38% 13
87 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
88 โรงเรียนวัดสิทธิโชค 12 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 6 50% 12
89 โรงเรียนบ้านควนหนองกก 18 4 23.53% 11 64.71% 1 5.88% 1 5.88% 17
90 โรงเรียนบ้านนํ้าราบ 18 4 23.53% 5 29.41% 3 17.65% 5 29.41% 17
91 โรงเรียนบ้านหนองราโพ 15 4 26.67% 4 26.67% 2 13.33% 5 33.33% 15
92 โรงเรียนบ้านจิจิก 14 4 28.57% 3 21.43% 5 35.71% 2 14.29% 14
93 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู 15 4 30.77% 1 7.69% 6 46.15% 2 15.38% 13
94 โรงเรียนบ้านเกาะลิบง 12 4 36.36% 1 9.09% 4 36.36% 2 18.18% 11
95 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 12 4 40% 0 0% 3 30% 3 30% 10
96 โรงเรียนบ้านหน้าเขา 9 4 44.44% 0 0% 3 33.33% 2 22.22% 9
97 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 23 3 13.04% 13 56.52% 5 21.74% 2 8.7% 23
98 โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา 17 3 18.75% 9 56.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
99 โรงเรียนวัดปากแจ่ม 20 3 17.65% 8 47.06% 5 29.41% 1 5.88% 17
100 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 18 3 16.67% 7 38.89% 5 27.78% 3 16.67% 18
101 โรงเรียนบ้านควนเลียบ 11 3 27.27% 7 63.64% 1 9.09% 0 0% 11
102 โรงเรียนบ้านไร่ออก 13 3 23.08% 6 46.15% 3 23.08% 1 7.69% 13
103 โรงเรียนอนุบาลรัษฎา 13 3 25% 6 50% 3 25% 0 0% 12
104 โรงเรียนบ้านช่องหาร 19 3 18.75% 5 31.25% 6 37.5% 2 12.5% 16
105 โรงเรียนบ้านควนตัง 15 3 21.43% 5 35.71% 4 28.57% 2 14.29% 14
106 โรงเรียนบ้านฉางหลาง 11 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 11
107 โรงเรียนบ้านแหลม 11 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 11
108 โรงเรียนบ้านพรุจูด 12 3 25% 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 12
109 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว 8 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
110 โรงเรียนบ้านผมเด็น 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
111 โรงเรียนบ้านปาเต 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
112 โรงเรียนบ้านหัวหิน 12 2 16.67% 8 66.67% 0 0% 2 16.67% 12
113 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 12 2 16.67% 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
114 โรงเรียนบ้านไสต้นวา 11 2 18.18% 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 11
115 โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
116 โรงเรียนบ้านไสบ่อ 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
117 โรงเรียนบ้านท่าปาบ 14 2 14.29% 4 28.57% 4 28.57% 4 28.57% 14
118 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 12 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 11
119 โรงเรียนบ้านนํ้าฉา 11 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 11
120 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า 10 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
121 โรงเรียนบ้านบางคราม 12 2 16.67% 2 16.67% 5 41.67% 3 25% 12
122 โรงเรียนบ้านหนองมวง 9 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
123 โรงเรียนบ้านลำแพะ 8 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
124 โรงเรียนวัดควนธานี 11 2 18.18% 1 9.09% 4 36.36% 4 36.36% 11
125 โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็น 8 2 25% 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 8
126 โรงเรียนบ้านหาดยาว 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 14 1 7.69% 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 13
128 โรงเรียนบ้านป่ากอ 14 1 7.69% 5 38.46% 6 46.15% 1 7.69% 13
129 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 6 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
130 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก 7 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
131 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านพระม่วง 9 1 11.11% 1 11.11% 5 55.56% 2 22.22% 9
134 โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านโตน 6 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
137 โรงเรียนบ้านป่าเตียว 5 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
138 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 9 0 0% 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 9
139 โรงเรียนวัดนํ้าฉ่า 8 0 0% 2 25% 2 25% 4 50% 8
140 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 7 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
141 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
142 โรงเรียนบ้านแตะหรำ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
143 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกุ้ง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านเขาโอน 7 0 0% 0 0% 6 85.71% 1 14.29% 7
145 โรงเรียนบ้านกันตังใต้ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 นางวัลลภา จันทร์มีศรี โทร.081-0895418 และนางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ โทร.075-272050
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]