สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านคลองมวน 13 16 8 37 64 22 12 8 98
2 บ้านหนองชุมแสง 12 3 2 17 20 4 3 2 27
3 วัดเจริญร่มเมือง 11 13 10 34 42 22 10 7 74
4 ธาดาอนุสรณ์ 10 7 3 20 34 7 5 3 46
5 วิวัฒน์วิทยา 9 7 8 24 39 4 3 1 46
6 บ้านควนพญา 9 6 3 18 25 11 4 4 40
7 กมลศรี 8 4 3 15 19 7 9 4 35
8 ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 8 2 5 15 20 11 3 2 34
9 จุ๋งฮัวโซะเซียว 7 7 5 19 30 11 7 2 48
10 วัดควนเมา 6 10 10 26 36 25 16 6 77
11 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 6 5 6 17 41 21 11 8 73
12 หาดปากเมง 5 7 4 16 29 8 8 3 45
13 บ้านคลองคุ้ย 5 4 1 10 16 8 5 2 29
14 วัดไตรสามัคคี 5 4 1 10 12 6 8 4 26
15 วัดเขาพระ 5 2 3 10 18 13 6 2 37
16 บ้านบางเป้า 5 2 2 9 15 10 6 10 31
17 บ้านลำช้าง 5 0 0 5 15 4 3 1 22
18 บ้านทุ่งศาลา 4 4 3 11 16 27 8 4 51
19 วัดห้วยนาง(วันครู2501) 4 4 2 10 20 6 6 5 32
20 บ้านหนองเสม็ด 4 2 0 6 16 20 12 9 48
21 บ้านเกาะมุกด์ 4 1 4 9 17 9 1 3 27
22 ประชาวิทยา 4 1 0 5 11 3 2 1 16
23 วัดคีรีวิหาร 4 1 0 5 7 6 8 6 21
24 บ้านหลังเขา 4 0 0 4 13 5 3 8 21
25 บ้านแหลมมะขาม 3 4 0 7 14 13 3 4 30
26 วัดโคกเลียบ 3 3 1 7 16 7 7 4 30
27 บ้านต้นปรง 3 3 1 7 15 12 10 9 37
28 บ้านหนองศรีจันทร์ 3 1 1 5 12 7 6 3 25
29 บ้านหนองหมอ 3 1 0 4 10 8 4 4 22
30 บ้านบางหมาก 2 2 0 4 10 4 8 5 22
31 บ้านหนองบัว 2 2 0 4 8 9 8 2 25
32 บ้านเกาะเคี่ยม 2 1 4 7 11 10 12 14 33
33 บ้านโคกยาง 2 1 3 6 11 16 7 5 34
34 บ้านคลองโตน 2 1 3 6 7 6 2 7 15
35 วัดเขาวิเศษ 2 1 2 5 14 11 7 4 32
36 บ้านไสมะม่วง 2 1 1 4 5 2 4 2 11
37 บ้านทุ่งยาง 2 1 0 3 7 3 0 0 10
38 บ้านในปง 2 0 2 4 6 7 5 2 18
39 บ้านวังหลาม 2 0 0 2 7 3 3 7 13
40 บ้านนาเกลือ 1 5 4 10 25 10 11 4 46
41 บ้านบางพระ 1 3 3 7 20 4 4 7 28
42 วัดควนไทร 1 3 1 5 11 6 2 1 19
43 บ้านเขากอบ 1 3 0 4 13 10 6 2 29
44 บ้านวังลำ 1 2 2 5 9 10 2 4 21
45 บ้านบางสัก 1 2 1 4 13 18 6 3 37
46 บ้านทอนเหรียน 1 2 0 3 3 13 5 2 21
47 วัดนาวง 1 1 5 7 12 5 5 4 22
48 อนุบาลกันตังศึกษา 1 1 2 4 10 6 2 3 18
49 วัดบางดี 1 1 1 3 13 8 5 2 26
50 บ้านคลองลุ 1 1 1 3 8 11 6 1 25
51 บ้านหนองสองพี่น้อง 1 1 1 3 7 3 1 2 11
52 บ้านทุ่งอิฐ 1 1 1 3 4 0 3 3 7
53 บ้านไชยภักดี 1 1 0 2 11 7 11 3 29
54 บ้านลำภูรา 1 1 0 2 8 9 8 5 25
55 บ้านแหลมไทร 1 1 0 2 7 8 4 2 19
56 บ้านซา 1 1 0 2 6 3 5 2 14
57 บ้านลำแพะ 1 1 0 2 2 2 1 3 5
58 วัดกาญจนบริรักษ์ 1 0 3 4 8 2 0 0 10
59 บ้านสายควน 1 0 1 2 7 7 4 1 18
60 บ้านท่าโต๊ะเมฆ 1 0 1 2 7 2 1 2 10
61 บ้านไร่ใหญ่ 1 0 1 2 2 7 2 1 11
62 บ้านห้วยต่อ 1 0 0 1 6 4 1 5 11
63 บ้านคลองชีล้อม 1 0 0 1 5 5 5 1 15
64 บ้านควนหนองกก 1 0 0 1 4 11 1 1 16
65 บ้านควนเลียบ 1 0 0 1 3 7 1 0 11
66 บ้านช่องหาร 1 0 0 1 3 5 6 2 14
67 บ้านควนตัง 1 0 0 1 3 5 4 2 12
68 บ้านห้วยนํ้าเย็น 1 0 0 1 2 1 2 3 5
69 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
70 บ้านโตน 1 0 0 1 1 0 2 2 3
71 บ้านนาเมืองเพชร 0 2 3 5 14 11 3 6 28
72 บ้านควนอารี 0 2 1 3 5 3 5 0 13
73 บ้านจิจิก 0 2 1 3 4 3 5 2 12
74 วัดเขา 0 2 0 2 8 12 2 2 22
75 บ้านหนองราโพ 0 2 0 2 4 4 2 5 10
76 บ้านหน้าเขา 0 2 0 2 4 0 3 2 7
77 อนุบาลรัษฎา 0 1 3 4 3 6 3 0 12
78 วิเศษกาญจน์ 0 1 2 3 15 4 0 2 19
79 บ้านควนหนองยาง 0 1 1 2 7 4 0 0 11
80 วัดทุ่งใหญ่ 0 1 1 2 7 3 5 3 15
81 บ้านเหนือคลอง 0 1 1 2 7 1 1 1 9
82 วัดวารีวง 0 1 1 2 5 12 4 3 21
83 บ้านเกาะลิบง 0 1 1 2 4 1 4 2 9
84 บ้านพรุเตย 0 1 0 1 11 8 5 3 24
85 วัดไม้ฝาด 0 1 0 1 7 3 5 1 15
86 บ้านบ่อหิน 0 1 0 1 6 3 2 2 11
87 บ้านนํ้าราบ 0 1 0 1 4 5 3 5 12
88 บ้านไร่ออก 0 1 0 1 3 6 3 1 12
89 บ้านผมเด็น 0 1 0 1 3 3 1 0 7
90 ไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) 0 0 2 2 6 4 1 0 11
91 บ้านนํ้าพราย 0 0 2 2 5 1 2 1 8
92 บ้านไทรบ่วง 0 0 1 1 9 8 1 0 18
93 บ้านห้วยไทร 0 0 1 1 8 1 2 0 11
94 บ้านมดตะนอย 0 0 1 1 7 4 5 5 16
95 บ้านดุหุน 0 0 1 1 6 2 4 3 12
96 บ้านช่องลม 0 0 1 1 6 2 0 3 8
97 บ้านพรุจูด 0 0 1 1 3 4 4 1 11
98 บ้านกลิ้งกลอง 0 0 1 1 2 5 0 0 7
99 บ้านหนองปรือ 0 0 1 1 2 4 3 2 9
100 บ้านหนองมวง 0 0 1 1 2 2 3 2 7
101 บ้านพระม่วง 0 0 1 1 1 1 5 2 7
102 บ้านเขาไม้แก้ว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
103 บ้านป่าเตียว 0 0 1 1 1 0 1 2 2
104 บ้านย่านซื่อ 0 0 1 1 0 2 1 3 3
105 บ้านท่าส้ม 0 0 0 0 12 8 11 5 31
106 บ้านต้นไทร 0 0 0 0 9 6 6 3 21
107 บ้านบาตูปูเต๊ะ 0 0 0 0 7 6 4 3 17
108 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 7 3 6 3 16
109 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 0 0 6 6 3 2 15
110 บ้านโพธิ์น้อย 0 0 0 0 6 5 4 2 15
111 บ้านทุ่งต่อ 0 0 0 0 6 5 2 4 13
112 บ้านบางเตา 0 0 0 0 5 11 4 2 20
113 วัดถํ้าพระพุทธ 0 0 0 0 5 7 9 6 21
114 บ้านทุ่งยางงาม 0 0 0 0 5 5 4 5 14
115 วัดสิทธิโชค 0 0 0 0 5 0 1 6 6
116 บ้านควนตุ้งกู 0 0 0 0 4 1 6 2 11
117 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา 0 0 0 0 3 9 2 2 14
118 วัดปากแจ่ม 0 0 0 0 3 8 5 1 16
119 วัดศรีรัตนาราม 0 0 0 0 3 7 5 3 15
120 บ้านฉางหลาง 0 0 0 0 3 5 2 1 10
121 บ้านแหลม 0 0 0 0 3 5 2 1 10
122 บ้านบางค้างคาว 0 0 0 0 3 3 1 0 7
123 บ้านปาเต 0 0 0 0 3 2 1 0 6
124 บ้านหัวหิน 0 0 0 0 2 8 0 2 10
125 บ้านไสต้นวา 0 0 0 0 2 5 3 1 10
126 บ้านไสบ่อ 0 0 0 0 2 5 0 0 7
127 บ้านท่าปาบ 0 0 0 0 2 4 4 4 10
128 บ้านนํ้าฉา 0 0 0 0 2 3 3 3 8
129 บ้านตะเคียนหลบฟ้า 0 0 0 0 2 3 1 1 6
130 บ้านบางคราม 0 0 0 0 2 2 5 3 9
131 วัดควนธานี 0 0 0 0 2 1 4 4 7
132 บ้านหาดยาว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
133 บ้านพรุใหญ่ 0 0 0 0 1 6 5 1 12
134 บ้านป่ากอ 0 0 0 0 1 5 6 1 12
135 บ้านทุ่งสมอ 0 0 0 0 1 3 0 2 4
136 บ้านทุ่งขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 2 1 2 4
137 บ้านนาเหนือ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
138 บ้านเขาพรุเสม็ด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
139 บ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 0 0 0 0 0 3 3 3 6
140 วัดนํ้าฉ่า 0 0 0 0 0 2 2 4 4
141 บ้านท่ามะปราง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
142 บ้านแตะหรำ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
143 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกุ้ง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
144 บ้านเขาโอน 0 0 0 0 0 0 6 1 6
145 บ้านกันตังใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 223 190 161 574 1,264 872 575 399 2,711