สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 016 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 27 71 42
2 017 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 35 79 49
3 018 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 35 68 52
4 019 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 14 29 22
5 020 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26 45 35
6 021 โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 12 15 14
7 022 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 38 88 62
8 023 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 14 20 18
9 024 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 36 82 59
10 025 โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 2 3 3
11 026 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 6 10 9
รวม 245 510 365
875

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ admin นายมนตรี รัตนบุรี โทร 081-8939684
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]