สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 016 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 27 72 42
2 017 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 36 81 46
3 018 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 35 68 52
4 019 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 22 48 35
5 020 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 25 44 34
6 021 โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 13 16 15
7 022 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 38 88 62
8 023 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 14 20 18
9 024 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 36 82 59
10 025 โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 2 3 3
11 026 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 6 10 9
รวม 254 532 375
907

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ admin นายมนตรี รัตนบุรี โทร 081-8939684
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]