ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 1 0 24
2 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 21 10 4 35
3 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 14 18 4 36
4 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 13 13 5 31
5 ภูเก็ตปัญญานุกูล 11 11 7 29
6 สำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 11 0 0 11
7 ชุมพรปัญญานุกูล 10 9 7 26
8 สงขลาพัฒนาปัญญา 6 3 2 11
9 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 5 3 6 14
10 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 4 2 0 6
11 ศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 1 0 0 1
รวม 119 70 35 224

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ admin นายมนตรี รัตนบุรี โทร 081-8939684
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]